Bun venit la CRFB

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti

 a fost înfiintat în anul 1995 prin Hotararea Guvernului nr. 542/1995, modificata prin Legea nr. 329/2009 si Hotararea Guvernului nr. 1373/2009, functionand ca institutie publica cu personalitate juridica în subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

Prin activitatile sale, CRFCAPL Bucuresti îsi propune sa sprijine procesul de reforma si modernizare a administratiei si serviciilor publice prin profesionalizarea personalului si printr-un management public performant. 

Experienta dobandita în cei 20 ani de activitate garanteaza pentru personalul din administratia publica cea mai buna solutie de formare profesionala într-un cadru multicultural si beneficiind de o combinatie optima de cunostinte si experienta practica.