Bun venit la CRFCAPL București

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti

a fost înființat în anul 1995 prin Hotararea Guvernului nr. 542/1995, modificată prin Legea nr. 329/2009 și Hotararea Guvernului nr. 1373/2009, funcționând ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Prin activitățile sale, CRFCAPL București își propune să sprijine procesul de reformă și modernizare a administrației și serviciilor publice prin profesionalizarea personalului și printr-un management public performant. 

Experienta dobandită în cei 21 ani de activitate garantează pentru personalul din administrația publică cea mai bună soluție de formare profesională într-un cadru multicultural și beneficiind de o combinație optimă de cunostințe și experiență practică.