Anunțuri


 • imaginea utilizatorului Adrian Greger

  ANUNȚ RECRUTARE EXPERT ASISTENT

  Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de expert, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul proiecte și relații internaționale.
  Concursul se organizează la sediul Centrului Regional de Formare pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, strada Occidentului nr. 14, sector 1, în data de 19.05.2017, ora 10,00, proba scrisă. Proba interviu va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

  Înscrierea la concurs se va face în termen de 20 zile de la publicare, la sediul Centrului Regional de Formare pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti.

  Fişiere disponibile: 
 • imaginea utilizatorului Adrian Greger

  A N U N Ț EXAMEN PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

  Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București organizează examen de promovare în gradul profesional superior celui deținut a funcționarilor publici.
  Examenul se va desfășura la sediul instituției din București, str. Occidentului, nr. 14, sector 1 și va consta în două probe: proba scrisă și interviu.
  Proba scrisă a examenului se va desfășura în data de 29 septembrie 2016, ora 1000.
  Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen este 9 septembrie 2016.
  Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

  Fişiere disponibile: 
 • imaginea utilizatorului Adrian Greger

  ANUNȚ CONCURS EXPERT SUPERIOR

  Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacantă de expert, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul achiziții publice, IT și administrativ.
  Concursul se organizează la sediul Centrului Regional de Formare pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, strada Occidentului nr. 14, sector 1, în data de 26.08.2016, ora 10,00, proba scrisă. Proba interviu va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
  Înscrierea la concurs se va face până la data de 16.08.2016, la sediul Centrului Regional de Formare pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti.
  Relaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul instituției www.crfb.ro sau la telefon 021 312.52.26

  Fişiere disponibile: 
 • imaginea utilizatorului admin

  COMUNICAT DE PRESĂ Guvernul României, parteneriat cu Consiliul Europei pentru promovarea bunelor practici din administraţia publică


  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) lansează cea de-a IX-a ediţie a Competiţiei celor mai bune practici din administraţia publică din România, competiţie care se adresează tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice. Scopul acestei competiţii este acela de a identifica şi disemina iniţiative inovative şi eficiente din administraţia publică, de a face cunoscute experienţa şi rezultatele remarcabile ale autorităţilor şi instituţiilor publice din România, de a evidenţia felul în care administraţiile locale răspund mai bine nevoilor colectivităţii administrate.

  Pentru acest an, tematicile de concurs sunt următoarele:

  • Pilonul 1:  Transparența instituțiilor publice - premisa pentru creșterea încrederii cetățenilor în administrație
  • Pilonul 2: Incluziunea socială, baza unei societăți democratice
  • Pilonul 3: Educaţia – bază pentru dezvoltarea societăţii
  • Pilonul 4: Reducerea risipei și eficientizarea cheltuirii banului public în administrația publică locală, cu 3 subdomenii:
  • E-guvernarea
  • Valorificarea activelor (patrimoniului) unităţilor administrativ-teritoriale
  • Cooperarea inter-comunală.
 • imaginea utilizatorului Adrian Greger

  INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA SEMINARUL DE INFORMARE PROFESIONALA NOUTĂȚI ÎN PROGRAMELE DE PERFECȚIONARE ȘI PREGĂTIREA PROIECTELOR PENTRU RESURSE UMANE FINANȚATE PRIN POCA 2014 - 2020

  Centrul Regional de Formare Continuă pentru Admnistrația Publică Locală București (C.R.F.C.A.P.L.B.), instituţie cu atribuţii în domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică şi S.C. Masters Advisory S.R.L., partener C.R.F.C.A.P.L.B. în activitatea de formare a personalului din administraţia publică, au deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la seminarul de informare profesională NOUTĂȚI ÎN PROGRAMELE DE PERFECȚIONARE ȘI PREGĂTIREA PROIECTELOR FINANȚATE PRIN POCA 2014 – 2020 organizat în data de 24.03.2016.

  Tags: 
  Fişiere disponibile: 
 • imaginea utilizatorului Adrian Greger

  ANUNȚ EXAMEN PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

  Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București organizează examen de promovare în gradul profesional superior celui deținut a funcționarilor publici.
  Examenul se va desfășura la sediul instituției din București, str. Occidentului, nr. 14, sector 1 și va consta în două probe: proba scrisă și interviu.
  Proba scrisă a examenului se va desfășura în data de 10 februarie 2016, ora 1000.
  Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen este 1 februarie 2016.
  Relatii suplimentare se pot obtine pe site-ul institutiei www.crfb.ro sau la telefon 021 312.52.26 .

Pagini