Autorizaţii

actualizat: 14. Octombrie 2016 - 11:35

   Conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1083 din 2004 CRFCAPL București furnizează programe de formare profesională pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al prefecturilor, din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației centrale de specialitate, precum și a altor categorii de persoane interesate în domeniul administrației publice. 

   Atestarea absolvirii programelor de perfecționare organizate de CRFCAPL București se face prin certificate tip ANFP, recunoscute de Ministerul Administratiei și Internelor, în conditiile legii.

  CRFCAPL București oferă servicii de evaluare de competențe profesionale și cursuri de specializare și perfecționare finalizate cu certificate recunoscute la nivel național, având regimul actelor de studii, conform acreditării primite din partea ECDL Romania și a Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților. 

imagini: 
 Autorizaţie asistent personal al persoanelor cu handicap grav
 Autorizaţie competenţe informatice
 Autorizaţie expert achiziţii publice
Autorizaţie îngrijitoare copii
Autorizaţie lucrător social
Autorizaţie manager proiect
Autorizaţie mediator social
Certificat IQNET