Despre noi

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti:

  • Funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea ANFP;
  • În cadrul CRFCAPL Bucureşti funcţionează ca unităţi fără personalitate juridică, Centrul Teritorial Constanţa şiCentrul teritorial Călăraşi;
  • Asigură formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale în administraţia publică pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul autorităţilor si instituţiilor publice, precum şi pentru aleşii locali sau alte persoane interesate în condiţiile legii din aria teritorială arondată: Argeş, Dâmboviţa, Ilfov, Prahova,Teleorman, Calaraşi, Giugiu, Ialomiţa , Buzău, Constanţa, Tulcea, Brăila, Vrancea, Galaţi, precum şi Municipiul Bucureşti cu cele 6 sectoare.