Legislaţie

actualizat: 13. Iulie 2016 - 10:45

Lege nr. 188(r2) din 1999 privind Statutul funcţionarilor publici

Lege nr. 7(r1) din 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

Hotarare nr. 1000(r1) din 2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Hotarare nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici

OPANFP nr. 269/04.02.2015 privind contractele de parteneriat, constituirea Registrului partenerilor de formare profesională/ perfecționare ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, aprobarea conținutului dosarelor de evidență a programelor de formare profesională/perfecționare desfășurate și a indicatorilor specifici activității de formare

OPANFP nr. 270/04.02.2015 pentru aprobarea documentației de conformitate administrativă și de îndeplinire a standardelor minimale privind capacitatea tehnico-logistică și didactică în derularea programelor de formare profesională/perfecționare

OPANFP nr. 762/31.03.2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administrația publică

Hotarâre nr. 542/1995 privind reorganizarea Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative

Lege nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

Hotarâre nr. 1373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International si pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

Ordonanta nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor