Parteneriate

actualizat: 16. Februarie 2016 - 8:57

   CONDIŢII privind selecţia partenerilor de formare ai Centrului Regional de Formare Continuă pentru
Administrația Publică Locală București în vederea derulării programelor de formare
profesională/perfecţionar
e- OPANFP nr. 269/04.02.2015 privind contractele de parteneriat, constituirea Registrului partenerilor de formare profesională/ perfecționare ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, aprobarea conținutului dosarelor de evidență a programelor de formare profesională/perfecționare desfășurate și a indicatorilor specifici activității de formare

- OPANFP nr. 270/04.02.2015 pentru aprobarea documentației de conformitate administrativă și de îndeplinire a standardelor minimale privind capacitatea tehnico-logistică și didactică în derularea programelor de formare profesională/perfecționare

- OPANFP nr. 762/31.03.2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administrația publică

- OPANFP nr.358/11.02.2016 privind modificarea Anexei nr.1 la OPANFP nr.269/04.02.2015 privind contractele de parteneriat, constituirea Registrului partenerilor de formare profesională/ perfecţionare ai ANFP, aprobarea conţinutului dosarelor de evidenţă a programelor de formare profesională/ perfecţionare desfaşurate şi a indicatorilor specifici activităţii de formare, cu modificările şi completările ulterioare

- OPANFP nr.359/11.02.2016 privind modificarea şi completarea OPANFP nr.1103/2015 privind unele măsuri organizatorice şi pentru coordonarea metodologica a programelor de formare profesională/ perfecţionare la nivelul Agenţiei şi Centrelor regionale

- OPANFP nr.360/11.02.2016 privind abrogarea punctului 3 din Anexa – Documentaţia de conformitate administrativă şi de îndeplinire a standardelor minimale privind capacitatea tehnico-logistică şi didactică la OPANFP nr.270/04.02.2015 pentru aprobarea standardelor minimale privind capacitatea tehnico-logistică şi didactică în derularea programelor de formare profesională/ perfecţionare, cu modificările ulterioare

- OPANFP nr.361/11.02.2016 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a proceselor de formare derulate în baza contractelor de parteneriat cu partenerii de formare
Lista partenerilor de formare profesională / perfecţionare pentru anul 2016

Nr. crt. Denumire partener Date de contact Cod intern de identificare
1.
AS TRAINING SOLUTIONS SRL.
Telefon: 0745.160.160; 0766.798.399
Fax: 0344.819.772
e-mail: office@asts.ro
CRB-AST-001
2.
CONTUR TRAINING SRL.
Telefon: 0241.616.616; 0729.158.737
Fax: 0241.613.192
e-mail: info@contur-training.ro
CRB-CON-002
3.
MASTERS ADVISORY SRL.
Telefon: 0729.111.937
e-mail: george@mastersadvisory.ro
CRB-MAS-003
4.
EPIFORM AKT SRL.
Telefon: 0722.275.661
e-mail: office@epiformakt.ro
CRB-EPI-004
5.
OLIMP NET SRL.
Telefon: 0760.676.800; 0760.676.802
Fax: 0338.568.572
e-mail: office@olimpnet.ro
CRB-OLN-005
6.
FORMATICA SRL.
Telefon: 0726.404.977; 0726.404.988
Fax: 031.710.78.57
e-mail: inscrieri@formatica.ro
CRB-FOR-006
7.
NEIRIAMA TRAINING SOLUTIONS SRL.
Telefon: 0740.835.205
Fax: 0351.422.920
e-mail: office@neiriamatraining.ro
CRB-NEI-007