Proiecte finalizate

actualizat: 4. Octombrie 2016 - 15:02

1. „M.A.I. - Măsuri active și inovative de ocupare pentru șomeri”

Cod proiect: POSDRU/183/5.1/S/153373

Contract de finanțare nr. 6296/26.02.2015

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”

Parteneri:

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București - Lider de parteneriat

SC Global Commercium Development SRL

Metodo Estudios Consultores SL

Durata: 10 luni (27.02.2015 - 26.12.2015)

Valoarea eligibilă a proiectului 2.682.734,36 lei, din care finanțare nerambursabilă 2.441.288,27 lei

Obiectivul general al proiectului a fost integrarea pe piata muncii a șomerilor în special a celor tineri și de lungă durata din regiunile Sud-Muntenia, Nord-Vest și Sud-Est prin dezvoltarea unui set complex de cunostințe și abilități practice, cu privire la accesul pe piața muncii, măsuri de consiliere și formare profesională pentru grupul tintă, în vederea creșterii șanselor acestora de a-și găsi un loc de muncă.

Proiectul a avut ca rezultate:

1. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala si plasare la locul de munca prin implementarea planurilor individuale de actiune, adresate grupului tinta (somerilor si somerilor de lunga durata):

   200 de persoane (someri si someri de lunga durata) care au beneficiat de informare/consiliere/orientare pentru participarea la cursuri;

   200 de persoane participante la instruire care au beneficiat de consiliere pentru cautarea unui loc de munca;

   10 Ateliere intensive si Instrumente si planuri de actiune pentru facilitarea insertiei profesionale - exemple de buna practica si metode inovatoare;

   13 participanti la instruire care si-au gasit un loc de munca in termen de sase luni;

2. Furnizarea programelor de formare profesionala:

   6 programe de formare profesionala dezvoltate si furnizate - 4 programe de calificare si 2 programe de specializare;

   200 de participanti la programe integrate: 90 de someri de lunga durata; 45 de femei; 25 tineri

   ponderea certificarii persoanelor care au participat la programe integrate: 100%

3. Informare, publicitate privind proiectul/Evenimente de informare/publicitate a activitatilor, beneficiarilor si rezultatelor proiectului:

   doua conferinte de presa organizate la: lansarea proiectului si la finalizarea proiectului;

   patru comunicate de presa elaborate si publicate;

   materiale informative privind obiectivele si rezultatele estimate ale proiectului, materiale publicitare (600 pliante,        200 mape personalizate, 200 pixuri, 200 blocnotes-uri, 200 rucsaci, 200 memorii flash USB, 1000 flyere, 150 afise),        diseminate, 6 roll-up-uri;

   peste 400 de persoane informate despre oportunitatile de participare la programe integrate pentru ocupare;

   trei campanii de informare realizate (1 campanie pentru fiecare regiune din proiect)


2. „Sanse egale si profesionalism!” 

Cod proiect: POSDRU/147/6.3/G/126286

Contract de finantare nr. 2918/09.05.2014

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritara nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.3 „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”

Parteneri:

Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti - Lider de parteneriat

Centrul de Inovare si Dezvoltare Afaceri – CIDAf

Durata: 18 luni (12.05.2014 - 11.11.2015)

Valoarea eligibila a proiectului 2.082.619,00 lei, din care finantare nerambursabila 1.848.949,00 lei

Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea si promovarea accesului egal la formare si ocupare al grupurilor vulnerabile prin intermediul unor programe integrate de tipul Informare-Formare Profesionala-Asistenta in afaceri si dezvoltarea carierei si campanii de informare si constientizare privind egalitatea de sanse si de gen

Proiectul a avut ca rezultate:

1. 556 participante la cursuri de calificare si initiere - femei formate in domenii de interes pe piata muncii dintre care:    331 participante la programe tip calificare şi 225 participante la programe tip iniţiere; ponderea participantelor la        programele de calificare/recalificare care au obtinut certificare - 100%

2. 551 femei informate in cadrul campaniilor de schimb de bune practici si sensibilizare a opiniei publice privind             egalitatea de sanse si de gen; patru evenimente de comunicare si promovare - acces pe piata muncii

3. Implementarea unui program de tip ,,Informare-Formare profesionala-Asistenta in afaceri si dezvoltarea carierei” pentru grupul tinta; 4 persoane asistate in initierea unei afaceri care au demarat o activitate independent

4. Realizarea unui Centru on-line pentru sprijinirea femeilor in cariera

5. Realizarea unui Studiu privind rezultatele implementarii programelor de dezvoltare a carierei in randul femeilor din grupul tinta


3. „Educatie la nivel de regiune - Cooperare transfrontaliera si crearea de retele de invatare pe tot parcursul vietii in regiunea Calarasi - Silistra - Constanta”

Cod proiect: MIS-ETC 219

Contract de cofinantare nr. 50751/01.07.2011

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007 - 2013, Axa prioritara nr. 3 „Dezvoltarea economica si coeziunea sociala prin identificarea si consolidarea in comun a avantajelor comparative ale zonei”, Domeniul major de intervenție 2 „Cooperare in vederea dezvoltarii resurselor umane - dezvoltarea reunita a competentelor si a cunostintelor”

Parteneri:

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București - Lider de parteneriat

Universitatea din Ruse „ANGHEL KANCEV”, filiala Silistra, Bulgaria

Durata: 18 luni (19.07.2011 - 18.01.2013)

Valoarea eligibila a proiectului 342.361,50 euro, din care finanțare nerambursabilă 290.391,02 euro

Obiectivul general al proiectului a fost incurajarea cooperarii si schimburilor intre cele trei institutii de educatie pentru a concepe si a implementa programe bilingve comune, care dezvolta resursele umane din zona Constanta-Calarasi-Silistra.

Obiective specifice: 

Stabilirea cooperarii intr-o retea regionala vasta pentru furnizarea de servicii de formare comune si schimburi de bune practici intre cadrele didactice din institutiile participante;

Introducerea de curricule comune si cursuri bilingve comune, inclusiv cursuri de limbi straine;

Promovarea si sustinerea de cursuri bilingve inovative pentru invatamant pe tot parcursul vietii, inclusiv e-learning

Proiectul a avut ca rezultate:

1. Cooperarea intre cele trei institutii de educatie

2. Institutionalizarea retelei in cadrul personalului educational

3. Introducerea de formare bilingva si de tehnologia informatiei in domeniul educatiei: 5 cursuri bilingve si 2 de limba straina; 135 persoane calificate in cadrul cursurilor bilingve; 40 tineri participanti la formarea lingvistica si la programul de schimb

4. Promovarea educatiei pe tot parcursul vietii, oferind oportunitati egale pentru barbati si femei, in special in zonele rurale

5. Cresterea gradului de constientizare cu privire la problemele regionale de mediu, inclusiv schimbarile climatice prin campania media educationala „Planul pentru o regiune mai ecologica”


4. „Reconversie profesionala in domeniul administratiei si serviciilor publice in regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est si Bucuresti-Ilfov”

Cod proiect: POSDRU/82/5.1/S/59862 

Contract de finantare nr. E 3638/20.05.2010

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritara nr. 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.1. „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”

Parteneri: 

Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti - Lider de parteneriat

Fundatia Academia Universitara “Athenaeum”

S.C. SIVECO Romania S.A.

Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Timisoara

Durata: 36 luni (01.09.2010 - 31.08.2013)

Valoarea eligibila a proiectului 11.880.972,00 lei, din care finantare nerambursabila 11.643.351,00 lei

Obiectivul general al proiectului a fost integrarea pe piata muncii a somerilor din regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est si Bucuresti-Ilfov prin masuri de reconversie profesionala si consiliere pentru grupul tinta, in vederea cresterii sanselor acestora de a isi gasi un loc de munca in domeniul administratiei si serviciilor publice

Proiectul a avut ca rezultate: 

1.Realizarea a 3 studii anuale privind corelarea cererii de pe piata muncii cu necesarul de formare profesionala la nivel regional in domeniul administratiei si al serviciilor publice si analiza nevoilor de formare a grupului tinta

2.Organizarea a 106 programe de reconversie profesionala, perfectionare si specializare pentru un numar de 1.953 de persoane din regiunile tinta in domeniul administratiei si al serviciilor publice

3.Organizarea de 18 job-cluburi – intalniri ale grupului tinta moderate de specialisti in cele 5 regiuni de dezvoltare

4.Dezvoltarea unui portal al proiectului pentru facilitarea accesului grupului tinta la informatii privind cerintele pe piata muncii, ofertele de formare, consiliere profesionala si exemple de bune practici

5.Evaluarea competentelor profesionale a 15 manageri proiect din cele 5 regiuni de dezvoltare

6.Dezvoltarea a 4 programe de formare la distanta in sistem e-learning pentru introducerea metodelor inovatoare de formare si facilitarea accesului la informatii a persoanelor din afara sediilor partenerilor

7.Realizarea unei campanii de informare si constientizare a grupului tinta privind beneficiile proiectului constand in spoturi radio si online, materiale promotionale, brosuri, bannere, afise, pliante, flyere


5. „Servicii integrate de formare pentru asistenta sociala a persoanelor vulnerabile pentru integrarea acestora pe piata muncii”

Cod proiect: POSDRU/96/6.2/S/62487

Contract de finantare nr. E 8884/18.11.2010

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritara nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.2 „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”

Parteneri:

Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti - Lider de parteneriat

Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Iasi

S.C. SIVECO Romania S.A.

Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi

Durata: 36 luni (01.03.2011 - 04.10.2014)

Valoarea eligibila a proiectului 6.801.199,00 lei, din care finantare nerambursabila 6.216.295,89 lei

Obiectivul general al proiectului a fost facilitarea accesului la educatie pentru sprijinirea integrarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii, prin oferirea unor servicii integrate de formare pentru asistenta sociala acordata persoanelor vulnerabile in regiunea Nord-Est si Bucuresti-Ilfov

Proiectul a avut ca rezultate: 

1.Realizarea unui studiu privind identificarea nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile din cele 2 regiuni de dezvoltare, situatia serviciilor de asistenta sociala si cerintele de formare

2.Organizarea a 30 grupuri/ateliere de lucru cu absolventii celor 30 sesiuni de specializare in domeniul asistentei sociale, dupa 90 de zile de la absolvirea cursurilor

3.Realizarea unui studiu de impact pentru evaluarea gradului in care cerintele de formare profesionala ale grupului tinta format din lucratori sociali, asistenti sociali si asistenti personali pentru ingrijirea persoanelor cu dizabilitati si a persoanelor varstnice - persoane din cadrul agentiilor publice/private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile din cele doua regiuni de dezvoltare (Regiunile Bucuresti-Ilfov si Nord-Est) au fost atinse in cadrul proiectului

4.5 cursuri autorizate si un curs pilot

5.Furnizarea a 49 de sesiuni de formare in domeniul asistentei sociale si utilizarii TIC pentru 588 de persoane din regiunile tinta

6.Dezvoltarea unui portal al proiectului si de pagini web pentru fiecare partener pentru facilitarea accesului persoanelor interesate la resursele proiectului

7.Dezvoltarea a 2 programe de formare la distanta in sistem e-learning pentru introducerea metodelor inovatoare de formare si facilitarea accesului la informatii a grupului tinta

8.Realizarea a sase campanii de informare si promovare a schimbarii atitudinii sociale in ceea ce priveste grupurile vulnerabile pentru angajati si angajatori

9.Realizarea unei campanii de informare si constientizare a grupului tinta privind beneficiile proiectului constand in spoturi radio si online, machete de presa, materiale promotionale, bannere, afise, pliante


6. PROIECTE FINANTATE DE FUNDATIA PENTRU O SOCIETATE DESCHISA 

•Cazuri si Necazuri în administratia publica 

•Oglinda Administratiei Publice 

•Imbunatatirea comunicarii între diferite nivele ale administratiei publice si cetateni 

•Infratirile între colectivitatile locale din Romania si Europa – sansa dezvoltarii locale in Romania 

•Calitatea serviciilor publice 

•Proiect de lege privind statutul alesilor locali 

•Noi surse de venit pentru bugetele locale 

•Primul val – pachet de programe în domeniul relatiilor publice 

•Proiect de lege privind organizarea Municipiului Bucuresti 

  

7. PROIECTE FINANTATE PRIN PROGRAMELE UNIUNII EUROPENE SI DIN FONDURI GUVERNAMENTALE BILATERALE 

•Managementul proiectelor de investitii pentru administratiile locale din Europa Centrala (pentru proiecte de investitii finantate de BERD) 

•Managementul proiectelor de formare – elaborarea standardelor nationale în domeniul formarii profesionale 

•Cazuri si necazuri în administratie 

•Formarea resurselor umane pentru administratia publica din România 

•“Filiere administration publique” 

•Descentralizare si democratie locala 

•Primul val - dezvoltarea si modernizarea programelor si materialelor de pregatire în domeniul relatiilor publice 

•Comportament organizational în Întreprinderile pentru Servicii de Interes Local 

•Relatia administratie publica - mass media 

•Salarizarea si evaluarea personalului din administratia publica 

•Asigurarea si îmbunatatirea serviciilor publice oferite de administratia publica locala în vederea alinierii la cerintele standardelor europene de calitate 

•Scoala de  formare si perfectionare pentru functionarii din administratia publica din Moldova 

•Dezvoltarea Administratiei Publice Locale – Componenta de sprijin a institutiilor de training 

•Dezvoltarea Administratiei Publice Locale – Componenta Asociatii 

•Training în afaceri europene 

•Agenti pentru Agentie – program de training pentru formarea agentilor de dezvoltare, agentilor fiscali si agentilor agricoli 

•Practici privind managementul public si afacerile europene în administratia publica 

•Sprijin pentru Agentia Nationala a Functionarilor Publici în stabilirea si implementarea reformei administratiei publice 

•Managementul prin obiective 

•Mecanisme de coordonare 

•Fondul de modernizare al administratiei publice 

•Aspecte practice privind managementul public si managementul afacerilor europene în administratia publica 

•Pregatirea personalului administratiei publice locale privind dezvoltarea regionala si descentralizarea fiscala 

•Pregatirea managerilor de proiecte SAPARD în pregatirea propunerilor, planificarea, implementarea, operarea si întretinerea investitiilor în infrastructura 

•Leadership pentru presedinti si vicepresedinti de Consilii Judetene 

•Înfiintarea Centrului Local de Formare pentru Asistenti Sociali - formare formatori 

•Pregatirea functionarilor publici pentru asigurarea dezvoltarii durabile 

•Formarea formatorilor pentru Centrul de Relatii Publice 

•Succesul dezvoltarii durabile – formarea functionarilor publici 

•Analiza si elaborarea informatiei socio-economice teritoriale – înfiintarea unui corp profesional al directorilor economici din Administratia Locala 

•Formarea  de Manageri de Proiect în conformitate cu cerintele economiei de piata si cele ale standardului ocupational existent 

•Servicii performante in turism prin profesionalizare si management performant 

•Instruirea functionarilor publici pentru elaborarea bugetului pe programe - baza unei relatii optime între resurse si rezultate în vederea dezvoltarii durabile a comunitatii locale 

•Gasirea alternativelor de reintegrare sociala a tinerilor cu risc de abandon scolar 

•SUSI-MAN - Co-operative Framework to support sustainable urban development. 

•The Project Manager  - a key actor towards an effective use of EU funding 

•Develop quality training approaches for property market valuation professionals for an effective property tax administration.