e-Learning

actualizat: 18. August 2015 - 15:34

În educaţia la distanţă prin Internet, computerul este folosit ca instrument de acces la resurse variate, pregătite sau selectate şi puse la dispoziţie de către furnizorul de formare pentru un grup ţintă eterogen din punctul de vedere al localizării geografice. Cursantul poate fi situat in orice zona a lumii care permite conectare la reţeaua Internet şi un calculator echipat cu un navigator obişnuit pentru Web. In funcţie de centrele sale de interes, acesta are posibilitatea să acceseze bănci de date pentru completarea lecturii sau să stabilească un contact imediat cu formatorul (Tutorul), căruia îi poate împărtăşi reacţiile sale, sau cu alţi cursanti cu care se poate angaja în dialog.

Pe langa avantajele lucrului "la domiciliul cursantului" educatia la distanta (e-Learning) prezinta si alte avantaje, cum sunt:

  • Se evita consumul de hartie
  • Nu necesita spaţii de depozitare şi personal numeros;
  • Are costuri de expediere reduse;
  • Asigura flexibilitate pentru cursanti in alegerea formatului documentelor (electronic sau hartie);
  • Asigura accesul fiecarui cursant la material exact când şi unde este necesar;
  • Ofera posibilitatea integrarii unei varietăţi de medii de învăţare: text, grafică, imagine statică şi animată, sunet, scurte filme;
  • Ofera acces la materiale din alte surse prin legături directe din site-ul de origine;
  • Asigura legatura directa cu tutorii şi cu alţi cursanti, prin intermediul platformei e-learning.

Avand in vederea avantajele educatiei la distanta, schimbarile tehnologice, sociale si culturale, si cerintele europene privind educatia permanenta (Life Long Learning) Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti, vă pune la dispoziție module de curs pentru formarea la distanta in system e-Learning.

Principalul modul "Formare formatori si tutori" a fost adaptat cerintelor si unui public tinta larg din Romania si este disponibil in limba romana pe platforma de e-learning a CRFCAPL Bucuresti accesibila prin portalul www.crfb.ro prin Internet. Platforma e-Learning utilizata de CRFCAPL Bucuresti este MOODLE - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, un pachet software destinat producerii de cursuri bazate pe Internet, care ofera un bun suport pentru securitate şi administrare şi având conturată o comunitate amplă de utilizatori şi dezvoltatori atat in Romania cat si la nivel global. Sistemul MOODLE pleacă de la ideea că orice participant la un curs poate fi în acelaşi timp student şi profesor, inlăturând imaginea profesorului ca „sursă de cunoştinţe” şi promovând-o pe cea a profesorului ca modelator de personalităţi, care lucrează într-o manieră particulară cu fiecare student pentru a-l ajuta să dobândească deprinderile şi cunoştinţele de care este interesat, şi care moderează discuţiile şi activităţile într-o manieră prin care ajută participantii să colaboreze pentru a atinge în mod colectiv obiectivele generale ale cursului

Pentru detalii suplimentare şi înscrieri la curs va rugăm să ne contactaţi la telefon:: 021-310.89.63 sau fax: 021-312.52.70 Vă aşteptăm!