Solicitare informaţii de interes public

actualizat: 19. Ianuarie 2017 - 15:05

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: 

Staicu Rodica - referent superior  

e-mail: rodica.staicu@crfb.ro, tel:075 6035 525 


CERERE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Prin INFORMATIE DE INTERES PUBLIC se întelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei (art. 2. , lit. b din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public).
Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, solicitarea în scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel încât sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.
Pentru a facilita primirea de catre dumneavoastra a unui raspuns cât mai prompt, va rugam sa descarcati formularul si sa-l trimiteti la adresa office.oc@crfb.ro sau pe adresa CRFCAPL Bucuresti: Str. Occidentului, nr.14,sector 1, Bucuresti.


RECLAMATII ADMINISTRATIVE

In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu RECLAMATIE ADMINISTRATIVA conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia (art. 32 din Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - Hotararea Guvernului nr. 123/2002).
Pentru a trimite o reclamatie administrativa, va rugam sa descarcati formularul corespunzator si sa-l trimiteti la adresa office.oc@crfb.ro sau pe adresa CRFCAPL Bucuresti: Str. Occidentului, nr.14,sector 1, Bucuresti.


RAPOARTE ANUALE de aplicare a Legii nr. 544/2001


CRFCAPL Bucureşti nu emite acte decizionale cu caracter normativ şi acte normative conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

În conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 123/ 2002, privind normele metodologice de aplicare a Legiinr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, fiecare institutie sau autoritate publica are obligatia de a întocmi anual un raport privind accesul la informatiile de interes public si de a-l publica pe pagina web a institutiei.