Anunt recrutare formatori Lucrator social Rodna

imaginea utilizatorului Adrian Greger
actualizat: 17. Septembrie 2015 - 11:12

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ BUCUREŞTI, (C.R.F.C.A.P.L. Bucureşti) Beneficiar al proiectului „M.A.I. - Măsuri active şi inovative de ocupare pentru şomeri”, POSDRU/183/5.1/S/153373, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, lansează un proces de recrutare şi selecţie pentru ocuparea poziţiei de „Trainer curs specializare - Formator” pentru programul de formare profesională tip specializare în ocupaţia „Lucrător social” organizat în cadrul acestui proiect. Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor este 28 septembrie 2015, ora 15:00.