INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA SEMINARUL DE INFORMARE PROFESIONALA

imaginea utilizatorului Adrian Greger
actualizat: 28. Septembrie 2015 - 15:15

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Admnistrația Publică Locală București (C.R.F.C.A.P.L.B.), instituţie cu atribuţii în domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică şi S.C. Masters Advisory S.R.L., partener de formare C.R.F.C.A.P.L.B. în activitatea de formare a personalului din administraţia publică, au deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la seminarul de informare profesională organizat în perioada 20.10.2015.

Fişiere disponibile: