Anunt recrutare formator Mediator social Medgidia

imaginea utilizatorului Adrian Greger
actualizat: 30. Septembrie 2015 - 11:41

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ BUCUREŞTI, (C.R.F.C.A.P.L. Bucureşti) Beneficiar al proiectului „M.A.I. - Măsuri active şi inovative de ocupare pentru şomeri”, POSDRU/183/5.1/S/153373, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, lansează un proces de recrutare şi selecţie pentru ocuparea poziţiei de „Trainer curs specializare - Formator” pentru programul de formare profesională tip specializare în ocupaţia „Mediator social” organizat în cadrul acestui proiect.

Programul cu o durată de 40 ore (10 ore pregătire teoretică şi 30 ore pregătire practică) se va desfăşura în Municipiul Medgidia, judeţul Constanţa, în luna octombrie 2015 şi se adresează unui grup ţintă alcătuit din şomeri, în special de lungă durată, tineri şi femei, absolvenţi de studii superioare.

Pentru desfăşurarea programului se solicită 1 Trainer curs specializare - Formator Mediator social
Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor este 5 octombrie 2015, ora 15:00.

Documentele vor fi transmise la adresa de e-mail florentina.hera@crfb.ro sau prin poştă la sediul CRFCAPL Bucureşti din str. Occidentului nr. 14, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010983.