Conferinţa de închidere proiect ID 126286

imaginea utilizatorului Adrian Greger
actualizat: 24. Noiembrie 2015 - 10:34

Cod proiect: POSDRU/147/6.3/G/126286
Titlul proiectului: Şanse egale şi profesionalism!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritara nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalitaţii de şanse pe piaţa muncii”

imagini: