Anunt concurs expert asistent

imaginea utilizatorului Adrian Greger
actualizat: 2. August 2016 - 8:44

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacantă de expert, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul proiecte și relații internaționale.
Concursul se organizează la sediul Centrului Regional de Formare pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, strada Occidentului nr. 14, sector 1, în data de 01.02.2016, ora 10,00, proba scrisă. Proba interviu va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Înscrierea la concurs se va face până la data de 19.01.2016, la sediul Centrului Regional de Formare pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti.
Selecția dosarelor de concurs se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

Relaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul instituției www.crfb.ro sau la telefon 021 312.52.26 .

Fişiere disponibile: